INURU souvislosti a budoucnost

Náboženství není nic jiného než ovládání mysliText filmu:   

Je čas na změnu: Náboženství A my máme plán. Protože jsi mi řekla, že je to špatné. To ne já, ale Bible. On uráží boha, uráží ho, překrucuje jeho slova, používá Písmo k...
Přečetl, co je psáno... Když čtete Bibli, říkáte: Nezabiješ. Neříká se: Ve středu a ve čtvrtek můžeš zabíjet. Užívají slova jako láska, mír, Bůh žehnej všem. V naší zemi, v Americe, Obama, všichni prezidenti, vždycky končí slovy:
Bůh žehnej vám a Bůh žehnej Spojeným státům americkým.
Kdo si sakra myslíte, že jste, abyste říkali Bohu, komu má žehnat?

Náboženství není nic jiného než ovládání mysli.
Náboženství se snaží ovládat vaši mysl, vaše myšlenky,
říká vám, co nemáte vyslovit, protože je to hřích.
A kromě toho, že vám říká, co nemáte vyslovit,
náboženství vám sugeruje, co máte říkat.
Tohle máte říkat ráno hned po probuzení.
Tohle máte říkat večer před spaním.
Tohle máte říkat třetí středu v dubnu
po prvním jarním úplňku, ve čtyři hodiny, když zvoní zvony.
Náboženství vám pořád sugeruje, co máte říkat.
Slibuji věrnost křesťanské vlajce
a spasiteli, jehož království představuje.
Jedno bratrstvo...
Pokud milujete lidi,
přísaháte věrnost Zemi a všem lidem na ní.
Ale když přísaháte věrnost jednomu státu, zapíráte všechny ostatní lidi.
Prokletí Židi!
A lidé mi říkají: Vy se snažíte udělat ze světa lepší místo,
ale můj svět je tam nahoře.
A já na to: Zamoněli jste na boží slova.
Ježíš řekl: Budiž na zemi tak jako v nebi.
V nebi není byznys, soukromý majetek, peníze,
banky, chápete?
Oni ani nechápou co vlastně čtou.
Od pradávna velcí náboženští
i světští filozofové neustále prosazovali
mírumilovné, sjednocující myšlenky lidství.
Bohužel, jediný pohled na naši dnešní společnost vyvolává otázku,
proč tato myšlenka všeobecné úcty a respektu jednoho k druhému
a spolupráce nikdy nezakořenila.
Je čas skončit s modlitbami, přáními a slepými řečmi o našich
humanistických a náboženských ideálech a začít skutečně pracovat na jejich uskutečnění.
Lidé budou vždy podporovat to, co chtějí slyšet.
Nebudou podporovat to, co nechtějí slyšet.
Existuje jedna věc, kterou obecně lidé nechtějí slyšet,
tou věcí je pravda.
Mé srdce je čisté. Jsem z Božího dobra.

iNuru Project (c) 2002-2012

Top Desktop version