INURU souvislosti a budoucnost

Architektura, bydlení

Design pro budoucnoust a Jacque Fresco

Jacque Fresco je samouk, designer a futurista. Člověk s neobyčejnou kreativitou a pracovní píli, plodný vynálezce velmi inspirujících technologií. Založil organizaci Venus na Floridě, která rozpracovává různé vize budoucnosti a je vyvrcholením celoživotního díla. Hlavní myšlenka, která vyzařuje z celého jeho díla je nová lidská společnost inspirována designem věcí, bydlení a vztahu k živoznímu prostředí.
Film Williama Gazeckého získla mnoho ocenění.

(české titulky po najeti na cc)fresco_jacquesJACQUE FRESCO

Narodil se 13.3. 1916 v USA, Brooklyn - New York, kde vyrůstal a strávil mládí. Školu z vlastního přesvědčení a filozofie odmítl. Základní vzdělání dosáhl samostudiem. Volný čas trávil v knihovně nebo s přáteli a diskusemi o tehdy známých vědeckých poznatcích.

Během velké hospodářské krize v 1929-1940 začal pochybovat o správnosti systému ve kterém žil. Odpověď hledal v lokální politice. Vstoupil nakrátko do komunistické strany a našel si jinou alternativu. Stal se členem technokratického hnutí, Které se zabývalo problematikou tehdejší hospodářské krize. Hlavní idea se opírala o neschopnost kapitalistického systému zvládnout technický pokrok. Podle technokratů o závažných věcech by měli rozhodovat odborníci a vědci, kteří problematice rozumějí a nemají subjektivní pohled jednotlivce jako politici.

Časem se Jacque přestěhoval do Los Angeles, kde působil jako designér. Těsně před vypuknutím 2. sv. války vstoupil do armády, ale byl propuštěn. Okamžitě se zaměstnal jako designér a hlavní konstruktér levných domů, které měly velký úspěch a podporu americké vlády.

Po dokončení prací se přestěhoval nedaleko od Holywoodu, kde učil a navrhoval nové a inovativní řešení, pomáhal při tvorbě scifi modelů do filmů. Získal si pověst levného a dobrého designéra. Fresco začal mít časem finanční potíže s placením as problém vyřešila až stavba dálnice, která ho donutila laboratoř opustit.

Poté žil v Miami, kde poskytoval psyhologické terapie. Tuto činnost přerušila kritika asociace psychologů, která odsuzovala a zakazovala praktikovat psychologické terapie bez potřebného diplomu.

Kolem roku 1950 začal pracovat na projektu "Projekt Americana", Který zahrnoval 10 roční plán sociálních změn v USA. Už tato vize zahrnovala kulaté města s plně automatizovaným řízením a výrobou jako je tomu u projektu Venus. Projekt byl podporován z prodeje knih a dobrovolných príspekov a z vlastní kapsy. Fresco v té době působil jako strojní designér. V té době sestrojil automobil na 3 kolech složený pouze z 32 mechanických částí.

Projekt Americana pokračoval dále jako Sociocyberneering, Co bychom mohli přeložit jako sociálnokybernizmus". Ten započal v roce 1971 jako svobodné společenství. V tomto období byl učiněn první pokus o zřízení města podle Frescovej vize. Problém způsobil až možný konflikt s krajskou správou nad těžbou rudy v okolí, což pro Společenství znamenalo zánik. Fresco se přestěhoval do Miami. Zde se svou věrnou studentkou Roxanne Meadows započali nový projekt - Venus

I ve svém vysokém věku je stále aktivní a působí jako vedoucí Venus Project v Miami. Je inspirující, že i ve věku, ve kterém jiní čekají na smrt si stále jde za svým. Svou vizí překročil práh možného již v roce 1950, když před veřejnost vykročil s projektem Americana.

Projekt: http://www.thevenusproject.com/

iNuru Project (c) 2002-2012

Top Desktop version